Mujo voli, Mujo pati - Mujo će da skrati !

Zaljubi se bogati Mujo u jednu djevojku, pa je zove i pita: "Mala, 'oćeš se ti udat' za mene?"
"Hoću, ako mi kupiš 10 aviona."
"Mujo voli, Mujo pati - Mujo će da plati."
I kupi on 10 aviona. Zove Mujo opet: "Kupio sam ti 10 aviona, 'oćeš se udat' za mene?"
"Hoću, ako mi kupiš i 10 brodova."
"Mujo voli, Mujo pati - Mujo će da plati."
Kupi on i 10 brodova i opet: "Eto kupio sam i 10 brodova, 'oćeš se sad udat' za mene?"
"Pa dobro, ali ako ti je dugačak 25 cm."
"Mujo voli, Mujo pati - Mujo će da skrati!"